Participatieraad

//Participatieraad
Participatieraad2018-04-05T20:09:23+00:00

Participatieraad Putten

De participatieraad adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over zijn beleid op het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, participatiewet en aangepast vervoer). De participatieraad adviseert namens de inwoners van Putten en wil dan ook nadrukkelijk contact met inwoners die hun ervaringen met regelingen (op het sociaal domein) willen delen. Voor meer  informatie kunt u terecht op de website: www.participatieraadputten.nl . U kunt ook een e-mail sturen: participatieraad@putten.nl. De participatieraad is gehuisvest in Stroud, zaal Ceder.